Ljusterö Golfklubb

Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av ordförande och tre till nio ordinarie medlemmar samt tre suppleanter. Vid höstmötet 28 oktober 2023 valdes styrelsen nedan, bestående av ordförande samt fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samt övriga funktionärer såsom revisorer och valberedning.

Styrelse

Ordinarie

Ansvarsområden

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingar – en rad tävlingar anordnas på klubben för alla kategorier.
  • Klubbgemenskap – med syfte att erbjuda i aktiviteter som främjar klubbgemenskapen. Damverksamheten ingår i Klubbgemenskap
  • Juniorer – aktiviteter med syfte att se till att tillväxten i klubben tryggas
  • Bankommittén vars uppgift är att i samråd med banägaren tillvarata och säkerställa att banans kvalité bibehålls.

Övriga funktionärer

Revisorer

Revisorssuppleant