Ljusterö Golfklubb

Spelformer

Lagspel

Lagspel kan vara till exempel scramble eller Pro-Am. Lagspel hanteras, med något undantag, normalt inte av Regler för golfspel.

Ljusterö Scramble (variant på Scramble som beskrivs nedan)

Varje lag består av 3 till 4 tävlare. Samtliga slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. I valfri ordning placerar tävlarna sin respektive boll inom 1 scorekort från detta läge, dock inte närmare hål, och spelar sitt slag.  Den tävlare som slagit den boll som valts får, i lag med 4 tävlare, ej slå nästa slag. Alla spelare måste bidra med minst 3 utslag.

 

”En spelare får, i syfte att spara tid, lov att håla ut efter en annan spelare även om fler i laget har möjlighet kvar att putta från föregående plats. Laget räknar naturligtvis då det lägsta resultatet.”

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (dvs från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker till exempel genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd.

 

Handicap: tävlingen bör spelas utan handicap. Detta sker lämpligen genom att spelarna delas in i så jämna lag som möjligt efter handicap både totalt och individuellt.

 

Vid spel med handicap rekommenderas följande beräkning av lagets spelhandicap:

 

Tvåmannalag

 

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.

 

Tremannalag

 

1. Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,3.
2. Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
3. Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1.
4. Resultaten från punkt 1-3, inklusive eventuella decimaler, adderas.
5. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.

 

Fyrmannalag

 

1. Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
2. Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,15.
3. Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1.
4. Spelaren med fjärde lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,05.

5. Resultaten från punkt 1-4, inklusive eventuella decimaler, adderas.
6. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.

 

Anmärkning 1: Vid återbud rekommenderas att man ”lägger in” en fiktiv spelare med handicap 36 i bollen och därefter räknar ut spelhandicap.

 

Anmärkning 2: Spelformen kan modifieras i villkoren för tävlingen så att laget måste välja varje spelares utslag maximum eller minimum ett bestämt antal gånger.

 

Anmärkning 3: Spelarna i laget får ge varandra råd.

Parspel

I parspel bildar två spelare sida, är varandras partners, och spelar på en boll eller på varsin boll i samma boll/grupp.

Foursome

I foursome spelar två spelare som partners en boll. Spelarna måste slå ut från varannan tee och därefter slå vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar inte spelordningen.

 

Handicap: parets spelhandicap beräknas på följande sätt:
1. Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap med 0,5
2. Resultaten från punkt 1, inklusive eventuell decimal, adderas
3. Summan avrundas till närmaste heltal

 

Provisorisk boll från tee: även i mixed foursome ska provisorisk boll från tee eller ny boll satt i spel från tee spelas från den tee varifrån den ursprungliga bollen spelades.

Fyrboll (kallas ofta bästboll)

I fyrboll spelar två spelare som partners och spelar var sin boll. Det bästa resultatet på varje hål räknas som sidans resultat på hålet. I slagspel måste vardera spelarens resultat kunna identifieras på scorekortet.

 

Handicap: respektive spelare ska reducera sin spelhandicap på följande sätt:
1. Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap med 0,9
2. Avrunda resultaten till närmaste heltal En spelares resultat i fyrboll är inte en handicaprond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för handicapjustering, om handicapkommittén finner detta motiverat.

 

Anmärkning: i fyrboll matchspel med handicap får spelaren med lägst spelhandicap 0 i spelhandicap. Övriga tre spelare får spelhandicap motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap.

Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome.

 

Anmärkning: pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.

 

Provisorisk boll från tee: i greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna. Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/ förlorade utanför ett vattenhinder eller out of bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. En av spelarna väljer då att spela den provisoriska bollen från den tee partnern slog den ursprungliga bollen. Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått out of bounds eller om ingen av dem hittas (eller både och). Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska sedan slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel. Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.

 

Handicap: parets spelhandicap beräknas på följande sätt:

 

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas
4. Summan avrundas till närmaste heltal

Irish Greensome

Spelformen är en variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer paret vilken boll de vill fortsätta att spela på.

 

Handicap: parets spelhandicap beräknas på samma sätt som för greensome.

Fyrboll – bäst och sämst

Spelas endast som matchspel. Spelas om två alternativt tre poäng per hål. Den sida vars bästa boll har bäst resultat vinner en, alternativt två, poäng, den sida vars ”sämsta” boll har bäst resultat, vinner en poäng. Matchen slutar när endera sidan vunnit så många poäng mer än andra sidan (”netto-upp”) än vad som återstår att spela om. Resultatet kan till exempel anges ”vunnet på 17:e”.

 

Handicap: beräknas på samma sätt som för fyrboll.

 

Anmärkning: i fyrboll matchspel med handicap får spelaren med lägst spelhandicap 0 i spelhandicap. Övriga tre spelare får spelhandicap motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap.

Singelspel

Köpenhamnare

Matchspel för tre spelare. Det går snabbt eftersom man kan ta upp bollen och skänka motspelarna puttar på greenen

 

SPELET

Spelformen är slagspel där tre spelare spelar om sex poäng per hål. Köpenhamnare kan såtillvida liknas vid matchspel där man tävlar om varje hål och matchen kan vara avgjord långt före 18:e hålet. En fördel med Köpenhamnare är att ett katastrofhål inte behöver betyda en neslig förlust i matchen.

 

POÄNG
Sex poäng ska alltså fördelas på varje hål med hänsyn till spelarnas nettoresultat. Den lägsta scoren ger fyra poäng, den näst lägsta ger två poäng och den sämsta scoren ger inga poäng alls. Om tvåan och trean får samma resultat får de en poäng var. Om två spelare har den lägsta scoren får de tre poäng var och om alla tre hamnar på samma score får samtliga spelare två poäng.

 

Running Eclectic

Eclectic betyder att välja ut. I det här fallet väljer vi ut våra bästa resultat på varje hål och för upp detta på en lista hos tävlingsledningen. Segrar gör den som får det lägsta totalresultatet.

 

SPELET
Tiden för en running eclectic kan variera, men inte sällan löper tävlingen över större delen av golfsäsongen. Du har ett stort antal tävlingstillfällen att prestera bästa tänkbara resultat på varje hål. I vissa fall kan förutsättningarna för en running eclectic ha den begränsningen att när du har fört upp ett resultat på ett hål, så kan det inte ändras längre fram på säsongen. Detta är raffinerat och leder vanligtvis till att du vid tävlingens skymning finner dig stående med ett antal hål som du hade hoppats göra birdie på, men nu är glad att få föra in par poäng.

Flaggtävling

Flaggtävling singel är spelform slaggolf i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.

Irish rumble

Irish Rumble är en form av Bästboll där ett resultat räknas på hål 1 – 6, två resultat på hål 7 – 12, tre resultat på hål 13-17 och samtliga resultat på sista hålet. Spelas i lag om 4 tävlare, om något lag blir 3 personer läggs en fjärde fiktiv spelare till, den fiktiva spelaren går på sitt par.