Ljusterö Golfklubb

Lokala Regler

Regler

Lokala regler för Ljusterö golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler och tävlingsbestämmelser.

Tillfälliga lokal regler

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan www.ljusterogolf.se. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annats sägs)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out-of-bounds (Regel 18.2)

a. Gränsen för out-of-bounds (hål 1-18) definieras av elstängsel och vita out-of-bounds pinnar.

b. Vid spel på hål 11, 12 och 18 är områden definierade av markeringar enligt nedan out-of-bounds:

– hål 11 är out-of-bounds mot hål 10 markerat med vita pinnar.

– hål 12 är out-of-bounds mot drivingrange markerat med vita pinnar.

– hål 18 är out-of-bounds mot drivingrange markerat med vita markeringar (på bortre sidan av diket).

Vid spel på hål 10 är de vita pinnarna att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål.

Pliktområde (Regel 17)

a. Pliktområdet, dike på vänster sida, på hål 3 sträcker sig till out-of-bounds.

Bunker (Regel 12)

a. Det iordningställda sandområdet på hål 3 är del av pliktområdet och INTE en bunker.

b. Övningsbunker och övningsgreen som ligger vid hål 12 är mark under arbete och en del av spelfältet. Lättnad utan plikt får tas enligt Regel 16.1b.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från elstängslet på hål 1-18 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från elstängslet och ej närmare hål.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a. Mark under arbete

  1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. På spelfältet behandlas områden med skador som orsakats av djurklövar som mark under arbete från vilka lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 16.1b. Störande inverkan föreligger inte om skadan bara ger störande inverkan på spelarens stans.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

b. Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c. Integrerade föremål

  1. Konstgjorda stödmurar och pålverk som ligger inne i pliktområden är integrerade föremål.

 

Godkända av SGDF/Regelkommittén 2023-03-13

Beslutade av Ljusterö Golfklubbs Styrelse 2023-03-29.