Ljusterö Golfklubb

GDPR

Dataskyddspolicy GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen gäller från den 25 maj 2018 inom hela EU-området.
 
Ljusterö Golfklubb värnar din personliga integritet. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Ljusterö Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett mail till [email protected].
 

1. Golf-ID. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.

2. Uppförandekod. RF:s Uppförandekod som styr Idrottsrörelsen

3. E-mail. E-mailhantering faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. Ljusterö Golfklubb kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs.

4. Medlemslista. Ljusterö Golfklubb lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare samt tävlingsledare om det behövs i specifika fall. På hemsidan kan du ta del av Medlemsmatrikeln under förutsättning att du loggat in med ditt golf-ID. Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas tillgängliga kan du välja att vara anonym genom att ändra dina inställningar under Min golf.

5. Kommunikationskanaler. Ljusterö Golfklubb använder från tid till annan elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor.

6. Bild. Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn.Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild.
 
Det finns varken ett generellt tillstånd eller förbud i GDPR och Idrottens uppförandekod mot att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller bilder på pristagare. Tvärtom är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla. Ljusterö Golfklubb behöver få ett godkännande innan bilder publiceras. Vänligen kontakta oss om du vill att Ljusterö Golfklubb ska radera dig från sådana publiceringar.
 
7. Publicering av start- och resultatlistor. Ljusterö Golf kommer endast publicera start- och resultatlistor publicerade under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finnas, förutom vid tävlingens genomförande för att kunna dela ut scorekort och ta betalt för greenfee samt tävlingsavgift. 
 

Information om GDPR och golfen hittar du här